תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.02 0.01
תשואה מתחילת השנה 0.1 0.07
תשואה שנתית 0.15 0.1
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.24 0.22
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 0.86 0.86
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.05 0.05
סטיית תקן 3 שנים 0.14 0.13
סטיית תקן 5 שנים 0.32 0.32
שארפ 3 שנים 0.17 0
שארפ 5 שנים -0.02 0
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 96.72
אג"ח קונצרני 1.02
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0.31
מזומנים ושווי מזומנים 1.99
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים -0.04
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.7
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.29
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 99.73 99.18
הנכסים הלא סחירים 0.27 0.82