תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.08 0.37
תשואה מתחילת השנה 0.15 0.01
תשואה שנתית 1.33
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.25
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.52
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.85
סטיית תקן 3 שנים 3.32
סטיית תקן 5 שנים 3.46
שארפ 3 שנים 0.57
שארפ 5 שנים 1
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 73.99
אג"ח קונצרני 20.96
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 4.96
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים 0.08
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.52
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.48
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 99.92 99.24
הנכסים הלא סחירים 0.08 0.76