תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.52 0.95
תשואה מתחילת השנה 1.48 1.96
תשואה שנתית 0.62 2.46
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.14
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.71
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.34 2.11
סטיית תקן 3 שנים 3.3
סטיית תקן 5 שנים 3.35
שארפ 3 שנים 0.57
שארפ 5 שנים 1.13
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 79.99
אג"ח קונצרני 18.52
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 1.26
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים 0.23
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.7
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.29
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 99.77 99.18
הנכסים הלא סחירים 0.23 0.82