קרנות השתלמות
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
קרנות השתלמות
ללא נכסים בסיכון 0% 0.2 1
נמוכה מאוד 0-10% 1.11 2
נמוכה 10-20% 2.03 3
נמוכה -בינונית 20-30% 3.47 4
בינונית 30-50% 5.17 5
גבוהה 50-75% 8.95 6
גבוהה מאוד 75-100% 12.76 7
הרכב
שם הקופה תשואה 12 חודש אחוז דמי ניהול שארפ 3 שנים
הרכב
"אינטרגמל השתלמות"-מדד "תל בונד 20" 3.04 0.35 8704
אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח 1.32 0.55 8631
"אינטרגמל השתלמות"-אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה 1.27 0.35 8703
פ.ר.ח - אג"ח ללא מניות 1.14 0.44 0.65 1471
השתלמות רופאים אג"ח ממשלת ישראל 1.12 0.21 0.64 1472
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אג"ח 1.03 0.22 0.77 1451
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות 0.58 0.84 0.48 1399
אחים ואחיות - מסלול ללא מניות 0.57 0.21 0.46 1456
מסלול - אג"ח 0.4 0.3 8339
אי.בי.אי השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל 0.31 0.6 0.34 1443
הפניקס השתלמות - מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח 0.25 0.67 9545
אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר 0.24 0.53 0.72 1535
מנורה השתלמות-אג"ח ממשלת ישראל 0.23 0.66 0.92 1408
מגדל השתלמות שקלי טווח קצר 0.22 0.83 0.29 864
עובדי המדינה - אג"ח ממשלת ישראל 0.2 0.29 -0.51 1404
אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר 0.18 0.72 0.74 715
מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר 0.18 0.49 0.11 1370
פסגות שיא השתלמות אג"ח ממשלת ישראל 0.16 0.72 0.49 1429
כלל השתלמות שקלי טווח קצר 0.16 0.77 0.35 1351
מסלול מישור אג"ח 0.16 0.22 8382
מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר 0.13 0.83 0.38 1114
אלטשולר שחם השתלמות כספי 0.12 0.8 -0.8 1398
פסגות שיא השתלמות כספי 0.09 0.77 -0.82 611
הפניקס השתלמות - מסלול מתמחה שקלי טווח קצר 0.09 0.43 9549
אינפיניטי השתלמותאג"ח ממשלת ישראל -0.04 0.71 0.38 1210
מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי -0.2 0.81 0.51 865
הלמן-אלדובי השתלמות שריעה -0.2 0.77 -0.25 2058
"אינטרגמל השתלמות"-אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 -0.73 0.35 8702
הפניקס השתלמות - מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל -6.96 0.42 9546
* "אינטרגמל השתלמות"-מסלול מזומנים ושווי מזומנים 0.35 8705