קרנות השתלמות
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
קרנות השתלמות
ללא נכסים בסיכון 0% 0.82 1
נמוכה מאוד 0-10% 1.8 2
נמוכה 10-20% 2.68 3
נמוכה -בינונית 20-30% 3.85 4
בינונית 30-50% 5.22 5
גבוהה 50-75% 9.49 6
גבוהה מאוד 75-100% 11.49 7
הרכב
שם הקופה תשואה 12 חודש אחוז דמי ניהול שארפ 3 שנים
הרכב
"אינטרגמל השתלמות"-מדד "תל בונד 20" 4.05 0.35 8704
"אינטרגמל השתלמות"-אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה 2.35 0.35 8703
אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח 2.25 0.55 0.49 8631
הראל השתלמות מסלול שקלי 2.19 0.91 1.17 1369
השתלמות רופאים אג"ח ממשלת ישראל 1.74 0.21 0.58 1472
פ.ר.ח - אג"ח ללא מניות 1.72 0.44 0.61 1471
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אג"ח 1.6 0.22 0.71 1451
הפניקס השתלמות - מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח 1.39 0.67 9545
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות 1.22 0.84 0.45 1399
מנורה השתלמות-אג"ח ממשלת ישראל 1.17 0.66 0.83 1408
אחים ואחיות - מסלול ללא מניות 1.08 0.21 0.38 1456
מסלול - אג"ח 0.91 0.3 8339
אי.בי.אי השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל 0.86 0.6 0.24 1443
פסגות שיא השתלמות אג"ח ממשלת ישראל 0.84 0.72 0.41 1429
מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי 0.81 0.81 0.47 865
מסלול מישור אג"ח 0.67 0.22 8382
אינפיניטי השתלמותאג"ח ממשלת ישראל 0.57 0.71 0.27 1210
"אינטרגמל השתלמות"-אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 0.47 0.35 8702
אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר 0.23 0.53 0.57 1535
מגדל השתלמות שקלי טווח קצר 0.21 0.83 0.58 864
אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר 0.19 0.72 0.58 715
מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר 0.18 0.49 0.8 1370
כלל השתלמות שקלי טווח קצר 0.16 0.77 0.5 1351
מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר 0.15 0.83 0.45 1114
עובדי המדינה - אג"ח ממשלת ישראל 0.14 0.29 -0.67 1404
הפניקס השתלמות - מסלול מתמחה שקלי טווח קצר 0.11 0.43 9549
אלטשולר שחם השתלמות כספי 0.1 0.8 -0.56 1398
פסגות שיא השתלמות כספי 0.09 0.77 -0.72 611
הלמן-אלדובי השתלמות שריעה 0.06 0.77 -0.11 2058
הפניקס השתלמות - מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל -4.93 0.42 9546
* "אינטרגמל השתלמות"-מסלול מזומנים ושווי מזומנים 0.35 8705