קרנות השתלמות
נכסים בסיכון % שינוי שנתי
קרנות השתלמות
ללא נכסים בסיכון 0% 0.19 1
נמוכה מאוד 0-10% 1.37 2
נמוכה 10-20% 2.58 3
נמוכה -בינונית 20-30% 4.11 4
בינונית 30-50% 5.62 5
גבוהה 50-75% 8.99 6
גבוהה מאוד 75-100% 13.45 7
ביצועים
דמי ניהול ממוצעים 0.685
סה"כ נכסים במיליוני שקלים 2056.81
סטיית תקן ממוצעת 3 שנים 1.67
תשואה חודשית 0.42
תשואה שנתית 0.19
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.36
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.54
הרכב
שם הקופה תשואה 12 חודש אחוז דמי ניהול שארפ 3 שנים
הרכב
"אינטרגמל השתלמות"-מדד "תל בונד 20" 4.1 0.35 8704
השתלמות משפטנים ללא מניות 1.81 0.4 0.6 1455
אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח 1.44 0.55 8631
רעות שיקלי 1.41 0.54 1.26 1430
השתלמות רופאים אג"ח ממשלת ישראל 1.11 0.21 0.57 1472
פ.ר.ח - אג"ח ללא מניות 1.08 0.44 0.56 1471
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אג"ח 0.99 0.22 0.7 1451
אחים ואחיות - מסלול ללא מניות 0.9 0.21 0.37 1456
מינהל - השתלמות - אג"ח 0.86 0.48 0.56 1385
מסלול - אג"ח 0.77 0.3 8339
עובדי המדינה - אג"ח ממשלת ישראל 0.52 0.29 -0.64 1404
מסלול מישור אג"ח 0.5 0.22 8382
"אינטרגמל השתלמות"-אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה 0.35 0.35 8703
אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר 0.33 0.53 0.82 1535
אינפיניטי השתלמותאג"ח ממשלת ישראל 0.23 0.71 0.45 1210
פסגות שיא השתלמות אג"ח ממשלת ישראל 0.18 0.72 0.52 1429
מנורה השתלמות-אג"ח ממשלת ישראל 0.17 0.66 1.03 1408
אי.בי.אי השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל 0.17 0.6 0.42 1443
מגדל השתלמות שקלי טווח קצר 0.16 0.83 0.06 864
מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר 0.16 0.49 -0.55 1370
כלל השתלמות שקלי טווח קצר 0.15 0.77 0.32 1351
מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר 0.14 0.83 0.38 1114
אלטשולר שחם השתלמות כספי 0.13 0.8 -0.75 1398
הפניקס השתלמות - מסלול מתמחה שקלי טווח קצר 0.05 0.43 9549
הלמן-אלדובי השתלמות שריעה -0.06 0.77 -0.56 2058
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות -0.11 0.84 0.6 1399
מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי -0.28 0.81 0.47 865
"אינטרגמל השתלמות"-אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 -0.78 0.35 8702
הפניקס השתלמות - מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל -2.76 0.42 9546
* "אינטרגמל השתלמות"-מסלול מזומנים ושווי מזומנים 0.35 8705