קרנות השתלמות
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
קרנות השתלמות
ללא נכסים בסיכון 0% 0.05 1
נמוכה מאוד 0-10% 1.01 2
נמוכה 10-20% 2.24 3
נמוכה -בינונית 20-30% 3.79 4
בינונית 30-50% 6 5
גבוהה 50-75% 9.76 6
גבוהה מאוד 75-100% 15.82 7
הרכב
שם הקופה תשואה 12 חודש אחוז דמי ניהול שארפ 3 שנים
הרכב
"אינטרגמל השתלמות"-מדד "תל בונד 20" 3.72 0.35 8704
אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח 1.19 0.55 8631
השתלמות רופאים אג"ח ממשלת ישראל 1.1 0.21 0.57 1472
פ.ר.ח - אג"ח ללא מניות 1.09 0.44 0.59 1471
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אג"ח 0.91 0.22 0.71 1451
אחים ואחיות - מסלול ללא מניות 0.81 0.21 0.45 1456
עובדי המדינה - אג"ח ממשלת ישראל 0.4 0.29 -0.46 1404
אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר 0.3 0.53 0.85 1535
אי.בי.אי השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל 0.26 0.6 0.29 1443
מסלול - אג"ח 0.25 0.3 8339
אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר 0.23 0.72 0.78 715
"אינטרגמל השתלמות"-אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה 0.17 0.35 8703
מגדל השתלמות שקלי טווח קצר 0.16 0.83 0.07 864
מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר 0.15 0.49 -0.44 1370
כלל השתלמות שקלי טווח קצר 0.14 0.77 0.34 1351
מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר 0.12 0.83 0.32 1114
אלטשולר שחם השתלמות כספי 0.1 0.8 -0.8 1398
פסגות שיא השתלמות כספי 0.08 0.77 -0.79 611
הפניקס השתלמות - מסלול מתמחה שקלי טווח קצר 0.05 0.43 9549
מסלול מישור אג"ח 0.02 0.22 8382
פסגות שיא השתלמות אג"ח ממשלת ישראל 0.01 0.72 0.45 1429
מנורה השתלמות-אג"ח ממשלת ישראל -0.07 0.66 0.9 1408
אינפיניטי השתלמותאג"ח ממשלת ישראל -0.24 0.71 0.35 1210
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות -0.3 0.84 0.38 1399
מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי -0.44 0.81 0.45 865
הלמן-אלדובי השתלמות שריעה -0.58 0.77 -0.65 2058
"אינטרגמל השתלמות"-אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 -0.88 0.35 8702
הפניקס השתלמות - מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל -9.14 0.42 9546
* "אינטרגמל השתלמות"-מסלול מזומנים ושווי מזומנים 0.35 8705