קרנות השתלמות
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
קרנות השתלמות
ללא נכסים בסיכון 0% 0.63 1
נמוכה מאוד 0-10% 1.92 2
נמוכה 10-20% 3.02 3
נמוכה -בינונית 20-30% 4.48 4
בינונית 30-50% 6.18 5
גבוהה 50-75% 9.72 6
גבוהה מאוד 75-100% 14.59 7
הרכב
שם הקופה תשואה 12 חודש אחוז דמי ניהול שארפ 3 שנים
הרכב
"אינטרגמל השתלמות"-מדד "תל בונד 20" 5.07 0.35 8704
אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח 2.24 0.55 8631
השתלמות רופאים אג"ח ממשלת ישראל 1.89 0.21 0.62 1472
פ.ר.ח - אג"ח ללא מניות 1.79 0.44 0.65 1471
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אג"ח 1.64 0.22 0.71 1451
אחים ואחיות - מסלול ללא מניות 1.62 0.21 0.45 1456
מסלול - אג"ח 1.2 0.3 8339
"אינטרגמל השתלמות"-אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה 1.04 0.35 8703
מנורה השתלמות-אג"ח ממשלת ישראל 1.04 0.66 0.94 1408
אי.בי.אי השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל 1.03 0.6 0.39 1443
מסלול מישור אג"ח 0.94 0.22 8382
פסגות שיא השתלמות אג"ח ממשלת ישראל 0.91 0.72 0.5 1429
אינפיניטי השתלמותאג"ח ממשלת ישראל 0.74 0.71 0.39 1210
מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי 0.71 0.81 0.5 865
עובדי המדינה - אג"ח ממשלת ישראל 0.71 0.29 -0.39 1404
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות 0.62 0.84 0.51 1399
"אינטרגמל השתלמות"-אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 0.49 0.35 8702
אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר 0.41 0.53 0.73 1535
אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר 0.29 0.72 0.81 715
מגדל השתלמות שקלי טווח קצר 0.18 0.83 0.09 864
מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר 0.17 0.49 -0.3 1370
כלל השתלמות שקלי טווח קצר 0.16 0.77 0.36 1351
מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר 0.13 0.83 0.36 1114
אלטשולר שחם השתלמות כספי 0.11 0.8 -0.64 1398
פסגות שיא השתלמות כספי 0.1 0.77 -0.59 611
הפניקס השתלמות - מסלול מתמחה שקלי טווח קצר 0.06 0.43 9549
הלמן-אלדובי השתלמות שריעה -0.2 0.77 -0.7 2058
* "אינטרגמל השתלמות"-מסלול מזומנים ושווי מזומנים 0.35 8705