קרנות השתלמות
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
קרנות השתלמות
ללא נכסים בסיכון 0% 1.39 1
נמוכה מאוד 0-10% 3.52 2
נמוכה 10-20% 4.56 3
נמוכה -בינונית 20-30% 5.7 4
בינונית 30-50% 7.4 5
גבוהה 50-75% 12.11 6
גבוהה מאוד 75-100% 15.05 7
הרכב
שם הקופה תשואה 12 חודש אחוז דמי ניהול שארפ 3 שנים
הרכב
"אינטרגמל השתלמות"-מדד "תל בונד 20" 7.01 0.35 8704
אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח 4.43 0.55 0.54 8631
"אינטרגמל השתלמות"-אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה 3.98 0.35 8703
הפניקס השתלמות - מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח 3.66 0.67 9545
"אינטרגמל השתלמות"-אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 3.56 0.35 8702
פ.ר.ח - אג"ח ללא מניות 3.22 0.44 0.74 1471
השתלמות רופאים אג"ח ממשלת ישראל 3.18 0.21 0.71 1472
מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי 3.08 0.81 0.42 865
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אג"ח 2.99 0.22 0.82 1451
מסלול - אג"ח 2.65 0.3 8339
פסגות שיא השתלמות אג"ח ממשלת ישראל 2.63 0.72 0.41 1429
מסלול מישור אג"ח 2.49 0.22 8382
אי.בי.אי השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל 2.36 0.6 0.35 1443
אחים ואחיות - מסלול ללא מניות 2.22 0.21 0.55 1456
אינפיניטי השתלמותאג"ח ממשלת ישראל 2.12 0.71 0.24 1210
עובדי המדינה - אג"ח ממשלת ישראל 0.7 0.29 -0.17 1404
אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר 0.44 0.53 0.59 1535
אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר 0.28 0.72 0.41 715
מגדל השתלמות שקלי טווח קצר 0.25 0.83 0.74 864
כלל השתלמות שקלי טווח קצר 0.19 0.77 0.67 1351
מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר 0.17 0.49 0.82 1370
מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר 0.15 0.83 0.42 1114
הפניקס השתלמות - מסלול מתמחה שקלי טווח קצר 0.14 0.43 9549
אלטשולר שחם השתלמות כספי 0.09 0.8 -0.16 1398
פסגות שיא השתלמות כספי 0.09 0.77 -0.46 611
הלמן-אלדובי השתלמות שריעה -0.42 0.77 -0.29 2058
הפניקס השתלמות - מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל -4.9 0.42 9546
* "אינטרגמל השתלמות"-מסלול מזומנים ושווי מזומנים 0.35 8705