קרנות השתלמות
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
קרנות השתלמות
ללא נכסים בסיכון 0% 0.82 1
נמוכה מאוד 0-10% 1.8 2
נמוכה 10-20% 2.68 3
נמוכה -בינונית 20-30% 3.85 4
בינונית 30-50% 5.22 5
גבוהה 50-75% 9.49 6
גבוהה מאוד 75-100% 11.49 7