קרנות השתלמות
שם המנהל סך נכסים % שינוי שנתי
קרנות השתלמות
אלטשולר שחם גמל ופנסיה 24585 6.97 1080
מיטב דש גמל ופנסיה 21757 4.9 665
ילין לפידות ניהול קופות גמל 21484 4.45 1782
פסגות קופות גמל ופנסיה 15028 4.53 2405
קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת 14499 4.57 881
אקסלנס נשואה גמל 13638 4.22 941
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל 13093 4.98 3162
הראל פנסיה וגמל 8842 4.94 12160
כלל פנסיה וגמל 7267 4.34 3082
מנורה מבטחים פנסיה וגמל 5929 3.74 1220
קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת 5718 4.68 68
קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל 5034 5.87 62
עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות 4680 4.5 95
הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה 3667 3.83 116
אנליסט קופות גמל 3573 6.53 29
החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות 3367 4.9 85
החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 3225 4.32 13
רעות חברה לניהול קופות גמל 2567 3.28 83
החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים 2551 4.04 436
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה 2471 4.9 81
מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 2366 5.45 69
יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל 2227 3.9 88
אי.בי.אי. חברת ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות 1834 4.17 2382
יהב רופאים - חברה לניהול קופות גמל 1528 4.27 89
החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים 823 4.43 98
החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל 814 3.37 91
ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים 720 4.41 80
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל 565 2.88 1802
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים 464 4.84 70
החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים 416 4.51 71
החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים 311 4.45 72
יהב - פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות גמל 216 4.75 90
שיבולת - חברה לניהול קופות גמל 195 1.6 470
ק.ה.ר - קרן השתלמות לרוקחים 189 4.45 73
קל גמל 130 12220
חברה לניהול קופות גמל של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים 122 4.98 1584
עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות 59 4.64 394
אינטרגמל קופות גמל 5 2.71 12420
הרכב
שם הקופה תשואה 12 חודש אחוז דמי ניהול שארפ 3 שנים