קרנות השתלמות
שם המנהל סך נכסים % שינוי שנתי
קרנות השתלמות
אלטשולר שחם גמל ופנסיה 26675 9.34 1080
ילין לפידות ניהול קופות גמל 22461 5.78 1782
מיטב דש גמל ופנסיה 21767 6.27 665
פסגות קופות גמל ופנסיה 15095 6.21 2405
קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת 14721 5.91 881
אקסלנס נשואה גמל 13801 5.85 941
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל 13180 6.6 3162
הראל פנסיה וגמל 9346 6.85 12160
כלל פנסיה וגמל 7337 6.83 3082
מנורה מבטחים פנסיה וגמל 6274 6.16 1220
קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת 5774 5.96 68
קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל 5147 8.02 62
עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות 4791 6.21 95
אנליסט קופות גמל 3801 8.2 29
הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה 3662 5.63 116
החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות 3445 6.48 85
החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 3224 6.67 13
רעות חברה לניהול קופות גמל 2559 4.98 83
החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים 2521 6.04 436
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה 2506 6.56 81
מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 2399 7.99 69
יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל 2256 6.14 88
אי.בי.אי. חברת ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות 1889 6.53 2382
יהב רופאים - חברה לניהול קופות גמל 1527 6.06 89
החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל 828 5.86 91
החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים 824 5.97 98
ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים 733 6.04 80
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל 560 4.86 1802
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים 466 6.84 70
החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים 412 6.29 71
החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים 313 6.37 72
יהב - פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות גמל 216 6.59 90
שיבולת - חברה לניהול קופות גמל 195 3.2 470
ק.ה.ר - קרן השתלמות לרוקחים 186 5.86 73
קל גמל 146 12220
חברה לניהול קופות גמל של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים 123 6.69 1584
עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות 59 6.39 394
אינטרגמל קופות גמל 6 6.42 12420
הרכב
שם הקופה תשואה 12 חודש אחוז דמי ניהול שארפ 3 שנים
הרכב
שיבולת - השתלמות 3.2 0.17 0.76 580