קרנות השתלמות
שם המנהל סך נכסים % שינוי שנתי
קרנות השתלמות
אלטשולר שחם גמל ופנסיה 28925 10.39 1080
ילין לפידות ניהול קופות גמל 22893 5.95 1782
מיטב דש גמל ופנסיה 21960 6.86 665
פסגות קופות גמל ופנסיה 15304 6.66 2405
קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת 15013 5.73 881
אקסלנס נשואה גמל 14039 6.79 941
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל 13354 6.75 3162
הראל פנסיה וגמל 9904 7.33 12160
כלל פנסיה וגמל 7510 7.44 3082
מנורה מבטחים פנסיה וגמל 6570 6.34 1220
קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת 5852 5.77 68
קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל 5250 8.42 62
עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות 4871 6.79 95
אנליסט קופות גמל 3983 7.86 29
הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה 3697 6.28 116
החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות 3496 6.43 85
החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 3238 6.72 13
רעות חברה לניהול קופות גמל 2573 5.28 83
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה 2530 6.85 81
החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים 2506 6.24 436
מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 2429 7.84 69
יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל 2278 6.42 88
אי.בי.אי. חברת ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות 1956 7.03 2382
יהב רופאים - חברה לניהול קופות גמל 1523 6.21 89
החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל 835 5.39 91
החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים 827 5.9 98
ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים 740 5.76 80
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל 564 4.99 1802
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים 466 6.52 70
החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים 410 5.89 71
החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים 313 6.2 72
יהב - פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות גמל 216 6.51 90
שיבולת - חברה לניהול קופות גמל 203 4.33 470
ק.ה.ר - קרן השתלמות לרוקחים 187 5.35 73
קל גמל 156 12220
חברה לניהול קופות גמל של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים 127 6.59 1584
עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות 60 6.59 394
אינטרגמל קופות גמל 6 5.77 12420
הרכב
שם הקופה תשואה 12 חודש אחוז דמי ניהול שארפ 3 שנים
הרכב
השתלמות שופטים 6.2 0.44 0.77 294