קרנות השתלמות
שם המנהל סך נכסים % שינוי שנתי
קרנות השתלמות
אלטשולר שחם גמל ופנסיה 25257 7.71 1080
ילין לפידות ניהול קופות גמל 21903 4.24 1782
מיטב דש גמל ופנסיה 21614 4.53 665
פסגות קופות גמל ופנסיה 15018 4.56 2405
קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת 14593 4.51 881
אקסלנס נשואה גמל 13667 4.27 941
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל 13066 5.19 3162
הראל פנסיה וגמל 8988 4.94 12160
כלל פנסיה וגמל 7243 4.68 3082
מנורה מבטחים פנסיה וגמל 6045 4.43 1220
קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת 5739 4.58 68
קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל 5045 5.74 62
עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות 4718 4.34 95
אנליסט קופות גמל 3654 6.5 29
הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה 3645 4.05 116
החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות 3379 4.86 85
החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 3210 4.66 13
רעות חברה לניהול קופות גמל 2554 3.45 83
החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים 2526 4.25 436
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה 2474 4.94 81
מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 2372 6 69
יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל 2228 4.09 88
אי.בי.אי. חברת ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות 1851 4.65 2382
יהב רופאים - חברה לניהול קופות גמל 1523 4.22 89
החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים 818 4.33 98
החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל 815 3.99 91
ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים 723 4.48 80
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל 559 3.01 1802
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים 461 4.85 70
החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים 411 4.36 71
החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים 312 4.51 72
יהב - פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות גמל 216 4.7 90
שיבולת - חברה לניהול קופות גמל 196 2.52 470
ק.ה.ר - קרן השתלמות לרוקחים 187 3.92 73
קל גמל 136 12220
חברה לניהול קופות גמל של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים 123 4.83 1584
עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות 59 4.1 394
אינטרגמל קופות גמל 5 2.93 12420
הרכב
שם הקופה תשואה 12 חודש אחוז דמי ניהול שארפ 3 שנים
הרכב
הפניקס השתלמות - מסלול מניות 11.62 0.94 0.72 968
הפניקס השתלמות - מסלול פאסיבי- מדדי מניות חו"ל 10.91 0.62 9548
אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי מניות 8.48 0.67 0.85 8630
הפניקס השתלמות-כללי 5.87 0.99 1.05 964
הפניקס השתלמות מסלול פאסיבי - מדדי מניות 5.07 0.61 9547
אקסלנס השתלמות כללי 4.79 0.86 0.86 686
הפניקס השתלמות - מסלול אג"ח עד 25% מניות 4.44 0.63 8597
אקסלנס השתלמות אג"ח עד 25% מניות 4.41 0.84 0.62 1190
אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי 3.62 0.57 0.86 8629
אקסלנס השתלמות אג"ח עד 20% מניות 3.44 0.69 0.79 2091
אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 3.38 0.65 0.76 8628
הפניקס השתלמות - מסלול אג"ח 3.19 0.93 1.46 1354
אקסלנס השתלמות אג"ח עד 15% מניות 3.11 0.77 0.83 1100
אקסלנס השתלמות אג"ח עד 10% מניות 2.8 0.5 9882
הפניקס השתלמות - מסלול הלכה 2.72 0.8 9528
אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח 2.25 0.55 0.49 8631
אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות 2.03 0.81 0.7 716
אקסלנס השתלמות פאסיבי- מדדי חו"ל 1.68 0.44 9919
הפניקס השתלמות - מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח 1.39 0.67 9545
אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר 0.19 0.72 0.58 715
הפניקס השתלמות - מסלול מתמחה שקלי טווח קצר 0.11 0.43 9549
הפניקס השתלמות - מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל -4.93 0.42 9546
* הפניקס השתלמות -שיטת הפניקס 0 1483
* אקסלנס השתלמות בניהול אישי 0.46 1542
* הפניקס השתלמות בניהול אישי 0.24 2024