תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0 0.09
תשואה מתחילת השנה 0.07 0.3
תשואה שנתית 0.13 0.42
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.29 0.41
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 0.94 1.2
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.1 0.15
סטיית תקן 3 שנים 0.2 0.25
סטיית תקן 5 שנים 0.35 0.47
שארפ 3 שנים 0.36 0.78
שארפ 5 שנים 0.21 0.73
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 89.75
אג"ח קונצרני 7.48
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 2.82
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים -0.06
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.7
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.29
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 100.06 99.18
הנכסים הלא סחירים -0.06 0.82