תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.37 0.56
תשואה מתחילת השנה 1.08 1.24
תשואה שנתית 0.74 0.33
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.18 2.07
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.74 3.84
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.41 1.98
סטיית תקן 3 שנים 2.4 3.37
סטיית תקן 5 שנים 2.3 3.13
שארפ 3 שנים 0.39 0.54
שארפ 5 שנים 0.8 0.94
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 93.69
אג"ח קונצרני 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 6.1
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים 0.18
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 96.2 99.7
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 3.8 0.29
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 99.79 99.18
הנכסים הלא סחירים 0.18 0.82