תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.02 0.09
תשואה מתחילת השנה 0.09 0.3
תשואה שנתית 0.17 0.42
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.2 0.41
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 0.73 1.2
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.05 0.15
סטיית תקן 3 שנים 0.06 0.25
סטיית תקן 5 שנים 0.25 0.47
שארפ 3 שנים -0.3 0.78
שארפ 5 שנים -0.54 0.73
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 98.09
אג"ח קונצרני 0.92
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0.21
מזומנים ושווי מזומנים 0.82
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים -0.05
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.7
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.29
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 99.84 99.18
הנכסים הלא סחירים 0.16 0.82