תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0 0.07
תשואה מתחילת השנה 0.01 0.1
תשואה שנתית 0.11 0.28
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.23 0.45
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 0.81 1.32
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.04 0.14
סטיית תקן 3 שנים 0.08 0.26
סטיית תקן 5 שנים 0.26 0.48
שארפ 3 שנים -0.66 0.64
שארפ 5 שנים -0.68 0.7
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 95.02
אג"ח קונצרני 0.94
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0.17
מזומנים ושווי מזומנים 3.92
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים -0.05
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.52
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.48
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 99.89 99.24
הנכסים הלא סחירים 0.11 0.76