תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.61 0.69
תשואה מתחילת השנה 1.75 2.1
תשואה שנתית 1.92 2.26
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.3 2.22
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.94 4.42
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.56 1.84
סטיית תקן 3 שנים 1.98 2.96
סטיית תקן 5 שנים 2.14 2.94
שארפ 3 שנים 0.54 0.67
שארפ 5 שנים 0.96 1.2
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 67.92
אג"ח קונצרני 29.68
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 2.31
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים 0.1
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 92.64 94.13
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 7.37 5.87
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 99.15 64.98
הנכסים הלא סחירים 0.86 35.02