תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית -0.03 0.11
תשואה מתחילת השנה 0.14 0.23
תשואה שנתית 0.49 1.16
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.3 2.51
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.96 4.32
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.44 1.69
סטיית תקן 3 שנים 1.97 3.02
סטיית תקן 5 שנים 2.16 2.96
שארפ 3 שנים 0.5 0.72
שארפ 5 שנים 0.91 1.11
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 66.62
אג"ח קונצרני 29.45
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 3.91
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים 0.01
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 93.17 99.52
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 6.83 0.48
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 99.28 99.24
הנכסים הלא סחירים 0.72 0.76