תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.44 0.69
תשואה מתחילת השנה 1.29 2.1
תשואה שנתית 1.33 2.26
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.32 2.22
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.07 4.42
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.13 1.84
סטיית תקן 3 שנים 1.86 2.96
סטיית תקן 5 שנים 1.61 2.94
שארפ 3 שנים 0.58 0.67
שארפ 5 שנים 0.75 1.2
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 72.34
אג"ח קונצרני 20.51
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 2.84
קרנות נאמנות 4.38
נכסים אחרים -0.11
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 95.55 94.13
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 4.45 5.87
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 100.11 64.98
הנכסים הלא סחירים -0.11 35.02