תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית -0.04 0.11
תשואה מתחילת השנה 0.05 0.23
תשואה שנתית 0.54 1.16
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.28 2.51
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 1.98 4.32
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.97 1.69
סטיית תקן 3 שנים 1.85 3.02
סטיית תקן 5 שנים 1.59 2.96
שארפ 3 שנים 0.52 0.72
שארפ 5 שנים 0.62 1.11
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 72.54
אג"ח קונצרני 18.96
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 4.27
קרנות נאמנות 4.38
נכסים אחרים -0.15
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 95.58 99.52
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 4.42 0.48
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 100.15 99.24
הנכסים הלא סחירים -0.15 0.76