תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.51 0.56
תשואה מתחילת השנה 1.23 1.24
תשואה שנתית 0.62 0.33
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.55 2.07
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 3.61 3.84
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.39 1.98
סטיית תקן 3 שנים 2.57 3.37
סטיית תקן 5 שנים 2.91 3.13
שארפ 3 שנים 0.51 0.54
שארפ 5 שנים 0.93 0.94
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 97.03
אג"ח קונצרני 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 2.98
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים -0.02
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.7
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0.01 0.29
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 100.01 99.18
הנכסים הלא סחירים -0.01 0.82