תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.17 0.56
תשואה מתחילת השנה 0.64 1.24
תשואה שנתית 0.71 0.33
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0 2.07
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 0.77 3.84
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.46 1.98
סטיית תקן 3 שנים 0.58 3.37
סטיית תקן 5 שנים 0.72 3.13
שארפ 3 שנים -0.39 0.54
שארפ 5 שנים -0.14 0.94
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 90.54
אג"ח קונצרני 7.78
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 1.57
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים 0.08
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.7
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.29
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 99.92 99.18
הנכסים הלא סחירים 0.08 0.82