תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית -0.16 1.04
תשואה מתחילת השנה 0.33 1.91
תשואה שנתית 0.2 -0.13
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) -0.12 2.03
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 0.57 3.5
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.53 2.11
סטיית תקן 3 שנים 0.59 3.42
סטיית תקן 5 שנים 0.67 3.06
שארפ 3 שנים -0.51 0.54
שארפ 5 שנים -0.27 0.89
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.55
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.45
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 100.03 99.15
הנכסים הלא סחירים -0.03 0.85