תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.06 -0.12
תשואה מתחילת השנה 0.05 -0.35
תשואה שנתית 0.24 -1.1
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) -0.15 2.53
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 0.85 3.93
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.32 1.86
סטיית תקן 3 שנים 0.56 3.47
סטיית תקן 5 שנים 0.75 3.15
שארפ 3 שנים -0.78 0.61
שארפ 5 שנים -0.18 0.91
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 76.5
אג"ח קונצרני 8.87
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 14.67
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים -0.02
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.52
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.48
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 100.05 99.24
הנכסים הלא סחירים -0.02 0.76