תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית -0.1 -0.12
תשואה מתחילת השנה -0.08 -0.35
תשואה שנתית -0.54 -1.1
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.63 2.53
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.21 3.93
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.74 1.86
סטיית תקן 3 שנים 2.38 3.47
סטיית תקן 5 שנים 2.41 3.15
שארפ 3 שנים 0.96 0.61
שארפ 5 שנים 1.32 0.91
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 97.51
אג"ח קונצרני 1.19
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 1.35
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים -0.05
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.52
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.48
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 100.05 99.24
הנכסים הלא סחירים -0.05 0.76