תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.47 0.56
תשואה מתחילת השנה 1.38 1.24
תשואה שנתית 0.91 0.33
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.35 2.07
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 3.04 3.84
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.45 1.98
סטיית תקן 3 שנים 2.24 3.37
סטיית תקן 5 שנים 2.4 3.13
שארפ 3 שנים 0.5 0.54
שארפ 5 שנים 0.89 0.94
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 97.08
אג"ח קונצרני 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 1.19
מזומנים ושווי מזומנים 1.78
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים -0.04
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.7
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.29
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 98.86 99.18
הנכסים הלא סחירים 1.15 0.82