תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.63 0.09
תשואה מתחילת השנה 1.46 0.3
תשואה שנתית 1.97 0.42
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.2 0.41
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.32 1.2
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.14 0.15
סטיית תקן 3 שנים 1.62 0.25
סטיית תקן 5 שנים 1.37 0.47
שארפ 3 שנים 1.22 0.78
שארפ 5 שנים 1.06 0.73
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 72.26
אג"ח קונצרני 25.13
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 2.42
מזומנים ושווי מזומנים 0.21
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים 0
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 94.13
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 5.87
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 97.6 64.98
הנכסים הלא סחירים 2.4 35.02