תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.16 0.07
תשואה מתחילת השנה 0.23 0.1
תשואה שנתית 1.05 0.28
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.35 0.45
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.22 1.32
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.97 0.14
סטיית תקן 3 שנים 1.76 0.26
סטיית תקן 5 שנים 1.36 0.48
שארפ 3 שנים 1.16 0.64
שארפ 5 שנים 0.9 0.7
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 75.34
אג"ח קונצרני 20.5
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 2.21
מזומנים ושווי מזומנים 1.98
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים -0.02
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.52
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.48
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 97.81 99.24
הנכסים הלא סחירים 2.19 0.76