תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.52 0.56
תשואה מתחילת השנה 1.33 1.24
תשואה שנתית 1.03 0.33
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.89 2.07
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.26 3.84
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.22 1.98
סטיית תקן 3 שנים 1.69 3.37
סטיית תקן 5 שנים 1.67 3.13
שארפ 3 שנים 0.39 0.54
שארפ 5 שנים 0.83 0.94
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 99.39
אג"ח קונצרני 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 0.42
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים 0.17
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.7
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.29
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 99.8 99.18
הנכסים הלא סחירים 0.17 0.82