תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית -0.03 -0.12
תשואה מתחילת השנה 0.07 -0.35
תשואה שנתית -0.25 -1.1
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.03 2.53
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.23 3.93
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.06 1.86
סטיית תקן 3 שנים 1.72 3.47
סטיית תקן 5 שנים 1.67 3.15
שארפ 3 שנים 0.41 0.61
שארפ 5 שנים 0.73 0.91
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 99
אג"ח קונצרני 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 1.07
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים -0.04
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.52
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.48
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 100.07 99.24
הנכסים הלא סחירים -0.04 0.76