תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.51 0.69
תשואה מתחילת השנה 1.53 2.1
תשואה שנתית 1.64 2.26
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.21 2.22
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.51 4.42
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.14 1.84
סטיית תקן 3 שנים 1.39 2.96
סטיית תקן 5 שנים 1.47 2.94
שארפ 3 שנים 0.71 0.67
שארפ 5 שנים 1.11 1.2
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 72.67
אג"ח קונצרני 22.63
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 4.53
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים 0.16
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.7
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.29
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 99.83 99.18
הנכסים הלא סחירים 0.16 0.82