תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.7 0.77
תשואה מתחילת השנה 1.57 1.4
תשואה שנתית 1.81 1.51
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.12 2.45
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 1.87 4.25
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.33 1.76
סטיית תקן 3 שנים 1.42 3.01
סטיית תקן 5 שנים 1.36 2.95
שארפ 3 שנים 0.6 0.72
שארפ 5 שנים 0.7 1.11
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 45.21
אג"ח קונצרני 48.17
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 6.62
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים 0
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.61
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.39
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 100.23 99.65
הנכסים הלא סחירים 0 0.35