תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.62 0.56
תשואה מתחילת השנה 1.75 1.24
תשואה שנתית 1.89 0.33
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.13 2.07
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.19 3.84
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.22 1.98
סטיית תקן 3 שנים 1.47 3.37
סטיית תקן 5 שנים 1.5 3.13
שארפ 3 שנים 0.62 0.54
שארפ 5 שנים 0.88 0.94
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 76.46
אג"ח קונצרני 20.85
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 2.61
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים 0.09
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.7
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.29
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 100 99.18
הנכסים הלא סחירים 0.09 0.82