תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.08 0.09
תשואה מתחילת השנה 0.3 0.3
תשואה שנתית 0.41 0.42
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.68 0.41
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 1.39 1.2
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.16 0.15
סטיית תקן 3 שנים 0.63 0.25
סטיית תקן 5 שנים 0.61 0.47
שארפ 3 שנים 0.73 0.78
שארפ 5 שנים 0.87 0.73
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 85.88
אג"ח קונצרני 10.32
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 3.8
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים 0
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.7
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.29
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 100 99.18
הנכסים הלא סחירים 0 0.82