תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.07 0.59
תשואה מתחילת השנה -0.06 0.68
תשואה שנתית -0.06 -0.44
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.51
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.01
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.49 1.91
סטיית תקן 3 שנים 3.47
סטיית תקן 5 שנים 3.15
שארפ 3 שנים 0.62
שארפ 5 שנים 0.95
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 3.49
אג"ח קונצרני 13.96
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 82.55
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים 0
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 82.14 99.61
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 18.07 0.39
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 100 99.65
הנכסים הלא סחירים 0 0.35