תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.02 0.09
תשואה מתחילת השנה 0.15 0.3
תשואה שנתית 0.29 0.42
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2 0.41
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 3.42 1.2
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.11 0.15
סטיית תקן 3 שנים 2.17 0.25
סטיית תקן 5 שנים 2.3 0.47
שארפ 3 שנים 0.81 0.78
שארפ 5 שנים 1.1 0.73
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 84.05
אג"ח קונצרני 7.93
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 7.22
מזומנים ושווי מזומנים 0.85
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים -0.05
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.7
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.29
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 92.84 99.18
הנכסים הלא סחירים 7.16 0.82