תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.01 0.07
תשואה מתחילת השנה 0.07 0.1
תשואה שנתית 0.23 0.28
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.66 0.45
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 3.66 1.32
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.13 0.14
סטיית תקן 3 שנים 2.3 0.26
סטיית תקן 5 שנים 2.3 0.48
שארפ 3 שנים 1.01 0.64
שארפ 5 שנים 1.15 0.7
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 79.65
אג"ח קונצרני 7.79
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 7.22
מזומנים ושווי מזומנים 2.31
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים 3.04
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 99.94 99.52
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0.06 0.48
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 92.86 99.24
הנכסים הלא סחירים 7.14 0.76