תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.13 0.82
תשואה מתחילת השנה 0.99
תשואה שנתית 1.56
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.25
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.23
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.94
סטיית תקן 3 שנים 3.32
סטיית תקן 5 שנים 3.43
שארפ 3 שנים 0.58
שארפ 5 שנים 0.95
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 25.15
אג"ח קונצרני 36.53
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 2.99
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 35.93
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים 0
* חשיפה למניות במונחי דלתא 3.11
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 98.8 94.12
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 1.2 5.88
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 100 66.13
הנכסים הלא סחירים 0 33.87