תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.14 0.11
תשואה מתחילת השנה 0.29 0.23
תשואה שנתית 1.15 1.16
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.51
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.32
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.54 1.69
סטיית תקן 3 שנים 3.02
סטיית תקן 5 שנים 2.96
שארפ 3 שנים 0.72
שארפ 5 שנים 1.11
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 45.88
אג"ח קונצרני 51.11
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 2.92
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים 0.06
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.52
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.48
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 99.94 99.24
הנכסים הלא סחירים 0.06 0.76