תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.02 0.09
תשואה מתחילת השנה 0.11 0.3
תשואה שנתית 0.18 0.42
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.23 0.41
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 0.92 1.2
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.06 0.15
סטיית תקן 3 שנים 0.12 0.25
סטיית תקן 5 שנים 0.33 0.47
שארפ 3 שנים 0.09 0.78
שארפ 5 שנים 0.18 0.73
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 94.7
אג"ח קונצרני 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 5.36
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים -0.06
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.7
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.29
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 100.06 99.18
הנכסים הלא סחירים -0.06 0.82