תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית -0.02 -0.12
תשואה מתחילת השנה -0.26 -0.35
תשואה שנתית -0.88 -1.1
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.68 2.53
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.98 3.93
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.94 1.86
סטיית תקן 3 שנים 2.94 3.47
סטיית תקן 5 שנים 2.6 3.15
שארפ 3 שנים 0.46 0.61
שארפ 5 שנים 0.75 0.91
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 97.48
אג"ח קונצרני 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 2.59
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים -0.07
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.52
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.48
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 100.07 99.24
הנכסים הלא סחירים -0.07 0.76