תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.7 0.56
תשואה מתחילת השנה 1.38 1.24
תשואה שנתית 0.71 0.33
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.71 2.07
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.96 3.84
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 2.01 1.98
סטיית תקן 3 שנים 2.95 3.37
סטיית תקן 5 שנים 2.59 3.13
שארפ 3 שנים 0.5 0.54
שארפ 5 שנים 0.8 0.94
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 97.4
אג"ח קונצרני 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 2.43
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים 0.17
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.7
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.29
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 99.83 99.18
הנכסים הלא סחירים 0.17 0.82