תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 1.46 0.59
תשואה מתחילת השנה 1.59 0.68
תשואה שנתית -0.78 -0.44
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.51
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.01
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 2.58 1.91
סטיית תקן 3 שנים 3.47
סטיית תקן 5 שנים 3.15
שארפ 3 שנים 0.62
שארפ 5 שנים 0.95
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 0
אג"ח קונצרני 90.32
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 0
קרנות נאמנות 9.68
נכסים אחרים 3.23
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.61
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.39
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 100 99.65
הנכסים הלא סחירים 3.23 0.35