תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0 0.02
תשואה מתחילת השנה 0.06
תשואה שנתית 0.1
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.26
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 0.92
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.05
סטיית תקן 3 שנים 0.15
סטיית תקן 5 שנים 0.33
שארפ 3 שנים 0
שארפ 5 שנים 0
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 0
אג"ח קונצרני 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 114.29
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים 0
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.61
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.39
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 114.29 99.65
הנכסים הלא סחירים 0 0.35