תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.02 0.02
תשואה מתחילת השנה 0.05 0.2
תשואה שנתית 0.05 0.31
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.41
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 1.23
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.07 0.15
סטיית תקן 3 שנים 0.25
סטיית תקן 5 שנים 0.47
שארפ 3 שנים 0.63
שארפ 5 שנים 0.66
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 98.57
אג"ח קונצרני 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 1.43
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים 0
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.61
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.39
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 100 99.65
הנכסים הלא סחירים 0 0.35