תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 1.13 1.85
תשואה מתחילת השנה 7.59 7.11
תשואה שנתית 10.97 9.94
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 6.47 4.94
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 11.02 9.01
ביצוים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 4.19 5.62
סטיית תקן 3 שנים 8.66 9.46
סטיית תקן 5 שנים 8.12 8.67
שארפ 3 שנים 0.73 0.5
שארפ 5 שנים 1.25 0.94
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 66.7 71.87
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 33.3 28.13
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 96.43 93
הנכסים הלא סחירים 3.57 7