תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.02 0
תשואה מתחילת השנה 0.12 0.07
תשואה שנתית 0.16 0.09
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.27 0.22
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 0.66 0.81
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית קן שנתית 0.05 0.05
סטיית תקן 3 שנים 0.14 0.13
סטיית תקן 5 שנים 0.57 0.31
שארפ 3 שנים 0.37 0
שארפ 5 שנים -0.26 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.71
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.29
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 99.92 99.32
הנכסים הלא סחירים 0.08 0.68