נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 27.8
שער פתיחה 27.8 0
שער ממוצע 27.8 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 19.66
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 7200
שווי שוק 104.05
הון רשום למסחר 374266616
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
26.6 -4.32 28.4 2.16
26 -6.47 28.6 2.88
25.5 -8.27 29 4.32
25 -10.07 30 7.91
31.6 13.67
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 29.62 תשואה על ההון העצמי -2.1
מכפיל הון 0.67 תשואה על הנכסים -0.62
מכפיל רווח נקי -32.19 יחס שוטף 0.61
מכפיל מכירות 3.68 שיעור רווח נקי -11.43
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 520.52 הכנסות 28.28
נכסים שוטפים 35.77 רווח גולמי 23.63
נכסים בלתי שוטפים 484.75 רווח תפעולי 14.78
הון עצמי 154.18 רווח לפני מס -0.88
התחייבות שוטפות 58.47 רווח נקי -3.23
התחייבויות בלתי שוטפות 307.87 רווח למניה -0.01
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 27.8 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ארלון ח 37.03 38.52
אביב דורון 18.98 19.75
הר לב דפנה 18.52 19.27
אביב בנין 3.45 3.58
זילבר קובי 0.47 0.49
אלוני יפתח 0.14 0.15
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 27.8 0 0
21/05/2017 27.8 2.96 33
18/05/2017 27 3.05 2
17/05/2017 26.2 -9.34 33
16/05/2017 28.9 2.48 43
15/05/2017 28.2 2.17 213
14/05/2017 27.6 0 0
11/05/2017 27.6 0 0
10/05/2017 27.6 0 0
09/05/2017 27.6 0 10
08/05/2017 27.6 0 0
07/05/2017 27.6 0 0
04/05/2017 27.6 -0.72 18
03/05/2017 27.8 0 0
30/04/2017 27.8 0 0
27/04/2017 27.8 0 0
26/04/2017 27.8 -0.71 10
25/04/2017 28 0 0
24/04/2017 28 0 0