נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 103.3
שער פתיחה 103.3 0
שער ממוצע 102.1 -1.16
מחזור יומי ממוצע (שנה) 27.64
מחזור ע.נ. 1841
מספר עסקאות 2
תנועה מינימלית 1800
שווי שוק 14.04
הון רשום למסחר 13620466
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
98.1 -5.03 100 -3.19
98 -5.13 103.2 -0.1
96 -7.07 103.3 0
84 -18.68 109 5.52
123 19.07
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 95.31 תשואה על ההון העצמי 31.2
מכפיל הון 0.49 תשואה על הנכסים 29.74
מכפיל רווח נקי 1.56 יחס שוטף 0.02
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 30.32 הכנסות 0
נכסים שוטפים 0.04 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 30.29 רווח תפעולי 9.1
הון עצמי 28.9 רווח לפני מס 9.02
התחייבות שוטפות 1.42 רווח נקי 9.02
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה 0.73
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 103.1 -0.19 0 0
17:24 100 -3.19 41 0.04
16:19 103.2 -0.1 1800 1.86
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
סבג רועי 53.9 7.57
אונטריו ז 7.34 1.03
ולורס ז 7.34 1.03
ערן מזור נאמנות 0.33 0.05
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 103.1 -0.19 2
21/05/2017 103.3 0 0
18/05/2017 103.3 -5.32 5
17/05/2017 109.1 0 0
16/05/2017 109.1 0 0
15/05/2017 109.1 -1.98 2
14/05/2017 111.3 1.46 2
11/05/2017 109.7 0 0
10/05/2017 109.7 1.86 48
09/05/2017 107.7 -1.1 29
08/05/2017 108.9 -1 22
07/05/2017 110 -5.9 33
04/05/2017 116.9 -5.73 70
03/05/2017 124 13.14 107
30/04/2017 109.6 9.38 19
27/04/2017 100.2 10.11 59
26/04/2017 91 -0.33 57
25/04/2017 91.3 1.33 60
24/04/2017 90.1 7.52 66
23/04/2017 83.8 4.75 3