נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 8086
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1173.51
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 23
שווי שוק 1130.63
הון רשום למסחר 13982600
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 538.27 הכנסות 378.85
נכסים שוטפים 374.91 רווח גולמי 139.77
נכסים בלתי שוטפים 163.36 רווח תפעולי 42.59
הון עצמי 271.25 רווח לפני מס 38.35
התחייבות שוטפות 205.55 רווח נקי 34.08
התחייבויות בלתי שוטפות 61.47 רווח למניה 2.44
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פימי 4 7002 60.37 682.51
כלל ביטוח-משתתפ 7.37 83.31
הפניקס ק.גמל 6.02 68.02
מגדל משתתפות 3.33 37.61
מגדל קופ"ג 2.38 26.94
אקסלנס ת.סל 0.54 6.1
אפסילון ק.נאמ 0.32 3.6
אקסלנס ק.נאמ 0.19 2.15
מגדל ק.נאמ 0.16 1.8
מגדל ביטוח 0.14 1.62
כלל ביטוח-ק.גמל 0.03 0.38
הפניקס 0.03 0.3
הפניקס-משתתפות 0.01 0.12
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 8086 -1.53 1056
18/02/2018 8212 2.28 1010
15/02/2018 8029 2.15 769
14/02/2018 7860 2.16 978
13/02/2018 7694 0.43 541
12/02/2018 7661 0.49 568
11/02/2018 7624 -2.38 634
08/02/2018 7810 -2.47 724
07/02/2018 8008 3.41 6804
06/02/2018 7744 -0.85 2845
05/02/2018 7810 -1.3 875
04/02/2018 7913 -2.65 2181
01/02/2018 8128 -7.21 16293
31/01/2018 8760 3.67 4451
30/01/2018 8450 -3.03 6043
29/01/2018 8714 0.77 4628
28/01/2018 8647 3.84 1998
25/01/2018 8327 2.82 4370
24/01/2018 8099 2.95 3792
23/01/2018 7867 2.01 689
22/01/2018 7712 0.43 2469
21/01/2018 7679 0.71 281