נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 6095
שער פתיחה 6095 0
שער ממוצע 6230.46 2.22
מחזור יומי ממוצע (שנה) 137.74
מחזור ע.נ. 3303
מספר עסקאות 37
תנועה מינימלית 35
שווי שוק 500.56
הון רשום למסחר 8095800
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
6101 0.1 6183 1.44
6095 0 6240 2.38
6010 -1.39 6299 3.35
6000 -1.56 6359 4.33
5951 -2.36 6360 4.35
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 87.58 תשואה על ההון העצמי 21.56
מכפיל הון 3.61 תשואה על הנכסים 18.88
מכפיל רווח נקי 16.76 יחס שוטף 3.35
מכפיל מכירות 4.65 שיעור רווח נקי 27.76
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 158.18 הכנסות 107.58
נכסים שוטפים 58.51 רווח גולמי 34.29
נכסים בלתי שוטפים 99.67 רווח תפעולי 29.25
הון עצמי 138.54 רווח לפני מס 33.19
התחייבות שוטפות 17.44 רווח נקי 29.86
התחייבויות בלתי שוטפות 2.21 רווח למניה 3.69
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 6183 1.44 0 0
17:24 6183 1.44 33 2.04
16:58 6095 0 47 2.86
16:58 6103 0.13 200 12.21
16:58 6105 0.16 53 3.24
16:38 6240 2.38 45 2.81
16:38 6240 2.38 100 6.24
15:15 6270 2.87 35 2.19
15:14 6097 0.03 12 0.73
15:14 6200 1.72 100 6.2
15:14 6210 1.89 93 5.78
15:14 6211 1.9 63 3.91
15:02 6359 4.33 35 2.23
15:02 6210 1.89 4 0.25
15:02 6211 1.9 63 3.91
15:02 6211 1.9 50 3.11
15:02 6212 1.92 62 3.85
15:02 6218 2.02 35 2.18
14:38 6360 4.35 35 2.23
14:06 6210 1.89 27 1.68
14:06 6210 1.89 49 3.04
14:06 6211 1.9 73 4.53
14:06 6260 2.71 35 2.19
13:59 6363 4.4 34 2.16
13:59 6363 4.4 1 0.06
13:56 6300 3.36 26 1.64
13:56 6300 3.36 300 18.9
13:25 6300 3.36 2 0.13
13:22 6300 3.36 200 12.6
13:21 6300 3.36 35 2.21
13:21 6250 2.54 250 15.63
13:21 6249 2.53 465 29.06
13:17 6249 2.53 35 2.19
12:58 6186 1.49 378 23.38
12:58 6186 1.49 22 1.36
12:32 6186 1.49 271 16.76
12:19 6186 1.49 35 2.17
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
רימוני דן 27.14 135.86
רימוני רפאל 25.39 127.08
רימוני גד 25.39 127.08
מור ק.נאמנות 5.42 27.12
ברנע עומר 0.01 0.05
רימוני יותם 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
25/05/2017 6183 1.44 206
24/05/2017 6095 1.28 204
23/05/2017 6018 0.55 83
22/05/2017 5985 2.66 114
21/05/2017 5830 1.34 35
18/05/2017 5753 -1.83 211
17/05/2017 5860 -1.35 388
16/05/2017 5940 1.11 115
15/05/2017 5875 -0.56 149
14/05/2017 5908 -0.64 262
11/05/2017 5946 -0.03 222
10/05/2017 5948 -0.02 53
09/05/2017 5949 -1.25 371
08/05/2017 6024 5.17 158
07/05/2017 5728 0.33 46
04/05/2017 5709 -0.1 212
03/05/2017 5715 -0.71 175
30/04/2017 5756 2.99 219
27/04/2017 5589 1.95 30