נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1780
שער פתיחה 1780 0
שער ממוצע 1806.33 1.48
מחזור יומי ממוצע (שנה) 3.09
מחזור ע.נ. 235
מספר עסקאות 2
תנועה מינימלית 110
שווי שוק 65.5
הון רשום למסחר 3626662
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
1823 2.42 2100 17.98
1822 2.36 2200 23.6
1817 2.08 2300 29.21
1810 1.69 2650 48.88
1692 -4.94 4000 124.72
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 79.92 תשואה על ההון העצמי -12.24
מכפיל הון 0.72 תשואה על הנכסים -9.78
מכפיל רווח נקי -5.87 יחס שוטף 3.36
מכפיל מכירות 0.87 שיעור רווח נקי -14.79
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 113.97 הכנסות 75.38
נכסים שוטפים 64.03 רווח גולמי 21.23
נכסים בלתי שוטפים 49.94 רווח תפעולי -9.29
הון עצמי 91.09 רווח לפני מס -12.33
התחייבות שוטפות 19.08 רווח נקי -11.15
התחייבויות בלתי שוטפות 3.8 רווח למניה -3.08
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1806 1.46 0 0
16:02 1810 1.69 117 2.12
15:35 1803 1.29 118 2.13
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גורן יוסף 58.65 38.42
שטיינהורן אלי 11.97 7.84
דש איפקס ק.גמל 11.2 7.34
מיטב דש ת.סל 0.18 0.12
דש איפקס ק.נאמ 0.13 0.08
בר צבי גורן שרון 0.09 0.06
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 1806 1.46 4
21/05/2017 1780 0 0
18/05/2017 1780 -2.57 2
17/05/2017 1827 0 0
16/05/2017 1827 0 0
15/05/2017 1827 0 0
14/05/2017 1827 0 0
11/05/2017 1827 0 0
10/05/2017 1827 0 0
09/05/2017 1827 0 0
08/05/2017 1827 0 0
07/05/2017 1827 0 0
04/05/2017 1827 0 4
03/05/2017 1827 0 0
30/04/2017 1827 0 4
27/04/2017 1827 -1.24 21
26/04/2017 1850 0 0
25/04/2017 1850 0 0
24/04/2017 1850 -0.54 9