נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1154
שער פתיחה 1154 0
שער ממוצע 1154 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 4.44
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 170
שווי שוק 41.85
הון רשום למסחר 3626662
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1132 -1.91 1356 17.5
1006 -12.82 1357 17.59
1400 21.32
1759 52.43
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 107.28 הכנסות
נכסים שוטפים 57.38 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 49.91 רווח תפעולי
הון עצמי 87.26 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 16.15 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 3.87 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1154 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גורן יוסף 58.65 24.55
שטיינהורן אלי 11.97 5.01
דש איפקס ק.גמל 11.2 4.69
מיטב דש ת.סל 0.12 0.05
דש איפקס ק.נאמ 0.13 0.05
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
16/11/2017 1154 0 0
15/11/2017 1154 -3.35 1
14/11/2017 1194 0 0
13/11/2017 1194 0 0
12/11/2017 1194 0 0
09/11/2017 1194 -0.5 5
08/11/2017 1200 0 0
07/11/2017 1200 0 0
06/11/2017 1200 0 0
05/11/2017 1200 0 0
02/11/2017 1200 -0.25 43
01/11/2017 1203 0.25 14
31/10/2017 1200 3.45 40
30/10/2017 1160 2.93 14
29/10/2017 1127 0 0
26/10/2017 1127 3.87 2
25/10/2017 1085 1.59 2
24/10/2017 1068 0 0
23/10/2017 1068 -4.56 1
22/10/2017 1119 0 0