נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1899
שער פתיחה 1899 0
שער ממוצע 1899 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 3.17
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 110
שווי שוק 68.87
הון רשום למסחר 3626662
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
1908 0.47 1999 5.27
1900 0.05 2160 13.74
1550 -18.38 2300 21.12
3000 57.98
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 113.97 הכנסות 75.38
נכסים שוטפים 64.03 רווח גולמי 21.23
נכסים בלתי שוטפים 49.94 רווח תפעולי -9.29
הון עצמי 91.09 רווח לפני מס -12.33
התחייבות שוטפות 19.08 רווח נקי -11.15
התחייבויות בלתי שוטפות 3.8 רווח למניה -3.08
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1899 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גורן יוסף 58.65 40.39
שטיינהורן אלי 11.97 8.24
דש איפקס ק.גמל 11.2 7.71
מיטב דש ת.סל 0.18 0.12
דש איפקס ק.נאמ 0.13 0.09
בר צבי גורן שרון 0.09 0.06
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 1899 0 0
21/06/2017 1899 0 0
20/06/2017 1899 0 0
19/06/2017 1899 0 0
18/06/2017 1899 0 0
15/06/2017 1899 0 0
14/06/2017 1899 0 0
13/06/2017 1899 0 0
12/06/2017 1899 0 0
11/06/2017 1899 0 0
08/06/2017 1899 0 0
07/06/2017 1899 0 0
06/06/2017 1899 0 0
05/06/2017 1899 0 0
04/06/2017 1899 0 0
01/06/2017 1899 4.34 21
29/05/2017 1820 0.78 2
28/05/2017 1806 0 0
25/05/2017 1806 0 0
24/05/2017 1806 0 0