נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 127.9
שער פתיחה 127.9 0
שער ממוצע 125.16 -2.14
מחזור יומי ממוצע (שנה) 35.31
מחזור ע.נ. 62274
מספר עסקאות 21
תנועה מינימלית 1800
שווי שוק 43.89
הון רשום למסחר 34972447
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
123.8 -3.21 127 -0.7
123.7 -3.28 127.2 -0.55
123 -3.83 127.3 -0.47
122.3 -4.38 127.4 -0.39
122 -4.61 127.5 -0.31
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 31.19 תשואה על ההון העצמי 0.98
מכפיל הון 1.05 תשואה על הנכסים 0.31
מכפיל רווח נקי 106.79 יחס שוטף 0.76
מכפיל מכירות 0.35 שיעור רווח נקי 0.33
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 134.26 הכנסות 126.38
נכסים שוטפים 47.78 רווח גולמי 31.29
נכסים בלתי שוטפים 86.48 רווח תפעולי 2.32
הון עצמי 41.88 רווח לפני מס 0.8
התחייבות שוטפות 62.56 רווח נקי 0.41
התחייבויות בלתי שוטפות 29.82 רווח למניה 0.01
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 125.5 -1.88 0 0
16:59 127 -0.7 3000 3.81
16:59 126.9 -0.78 15200 19.29
16:59 126.9 -0.78 1800 2.28
16:47 123.7 -3.28 200 0.25
16:47 124 -3.05 1800 2.23
16:47 125 -2.27 6200 7.75
16:47 125 -2.27 1800 2.25
12:23 127.3 -0.47 1800 2.29
12:23 124.4 -2.74 2032 2.53
12:22 124.4 -2.74 15 0.02
12:22 124.4 -2.74 4585 5.7
12:22 124.4 -2.74 1643 2.04
12:22 124.4 -2.74 1857 2.31
12:05 124.7 -2.5 6800 8.48
12:05 124.7 -2.5 1800 2.24
12:05 124.7 -2.5 1800 2.24
12:05 124.7 -2.5 1800 2.24
12:04 124.7 -2.5 2121 2.64
12:04 125.3 -2.03 1889 2.37
12:04 125.4 -1.95 1800 2.26
12:04 126 -1.49 2332 2.94
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
יורוקום תקשורת 68.59 30.1
אלוביץ שאול-נציג 8.58 3.77
אלוביץ אור-נציג 0.65 0.28
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 125.5 -1.88 78
21/05/2017 127.9 1.35 7
18/05/2017 126.2 -1.02 10
17/05/2017 127.5 -2.45 49
16/05/2017 130.7 -0.46 442
15/05/2017 131.3 -0.15 465
14/05/2017 131.5 4.53 1069
11/05/2017 125.8 0.08 61
10/05/2017 125.7 -0.16 43
09/05/2017 125.9 1.12 76
08/05/2017 124.5 -0.64 24
07/05/2017 125.3 2.62 60
04/05/2017 122.1 1.41 22
03/05/2017 120.4 5.52 55
30/04/2017 114.1 0.71 83
27/04/2017 113.3 0.44 88
26/04/2017 112.8 -2.25 56
25/04/2017 115.4 2.85 20
24/04/2017 112.2 0.09 22
23/04/2017 112.1 -0.97 8