נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 72.1
שער פתיחה 72.1 0
שער ממוצע 72.1 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 2800
שווי שוק 0.56
הון רשום למסחר 772456
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן -14855.96 תשואה על ההון העצמי 60.29
מכפיל הון -0.03 תשואה על הנכסים -8956.88
מכפיל רווח נקי -0.06 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 0.11 הכנסות 0
נכסים שוטפים 0.04 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0.07 רווח תפעולי -7.39
הון עצמי -16.19 רווח לפני מס -9.76
התחייבות שוטפות 16.3 רווח נקי -9.76
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -11.98
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 72.1 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גילאון השקעות 9.08 0.05
טרוקמן יואש 8.41 0.05
צפניה עובד 6.98 0.04
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
25/05/2017 72.1 0 0
24/05/2017 72.1 0 0
23/05/2017 72.1 0 0
22/05/2017 72.1 0 0
21/05/2017 72.1 0 0
18/05/2017 72.1 0 0
17/05/2017 72.1 0 0
16/05/2017 72.1 0 0
15/05/2017 72.1 0 0
14/05/2017 72.1 0 0
11/05/2017 72.1 0 0
10/05/2017 72.1 0 0
09/05/2017 72.1 0 0
08/05/2017 72.1 0 0
07/05/2017 72.1 0 0
04/05/2017 72.1 0 0
03/05/2017 72.1 0 0
30/04/2017 72.1 0 0
27/04/2017 72.1 0 0