נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 180300
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1
שווי שוק 0.56
הון רשום למסחר 309
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 0.11 הכנסות 0
נכסים שוטפים 0.04 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0.07 רווח תפעולי -7.39
הון עצמי -16.19 רווח לפני מס -9.77
התחייבות שוטפות 16.3 רווח נקי -9.77
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -12.1
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גילאון השקעות 9.06 0.05
טרוקמן יואש 8.41 0.05
צפניה עובד 6.8 0.04
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
16/11/2017 180300 0 0
15/11/2017 180300 0 0
14/11/2017 180300 0 0
13/11/2017 180300 0 0
12/11/2017 180300 0 0
09/11/2017 180300 0 0
08/11/2017 180300 0 0
07/11/2017 180300 0 0
06/11/2017 180300 0 0
05/11/2017 180300 0 0
02/11/2017 180300 0 0
01/11/2017 180300 0 0
31/10/2017 180300 0 0
30/10/2017 180300 0 0
29/10/2017 180300 0 0
26/10/2017 180300 0 0
25/10/2017 180300 0 0
24/10/2017 180300 0 0
23/10/2017 180300 0 0
22/10/2017 180300 0 0