נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 72.1
שער פתיחה 72.1 0
שער ממוצע 72.1 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 2800
שווי שוק 0.56
הון רשום למסחר 772456
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 0.11 הכנסות 0
נכסים שוטפים 0.04 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0.07 רווח תפעולי -7.39
הון עצמי -16.19 רווח לפני מס -9.77
התחייבות שוטפות 16.3 רווח נקי -9.77
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -12.1
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:23 72.1 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גילאון השקעות 9.08 0.05
טרוקמן יואש 8.41 0.05
צפניה עובד 6.98 0.04
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
25/06/2017 72.1 0 0
22/06/2017 72.1 0 0
21/06/2017 72.1 0 0
20/06/2017 72.1 0 0
19/06/2017 72.1 0 0
18/06/2017 72.1 0 0
15/06/2017 72.1 0 0
14/06/2017 72.1 0 0
13/06/2017 72.1 0 0
12/06/2017 72.1 0 0
11/06/2017 72.1 0 0
08/06/2017 72.1 0 0
07/06/2017 72.1 0 0
06/06/2017 72.1 0 0
05/06/2017 72.1 0 0
04/06/2017 72.1 0 0
01/06/2017 72.1 0 0
29/05/2017 72.1 0 0
28/05/2017 72.1 0 0