נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2707
שער פתיחה 2700 -0.26
שער ממוצע 2696.17 -0.4
מחזור יומי ממוצע (שנה) 162.58
מחזור ע.נ. 2800
מספר עסקאות 12
תנועה מינימלית 74
שווי שוק 295.13
הון רשום למסחר 10934892
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
2672 -1.29 2675 -1.18
2669 -1.4 2696 -0.41
2660 -1.74 2698 -0.33
2649 -2.14 2699 -0.3
2640 -2.48 2700 -0.26
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 144.94 הכנסות 67.64
נכסים שוטפים 82.12 רווח גולמי 67.64
נכסים בלתי שוטפים 62.82 רווח תפעולי 13.38
הון עצמי 120.72 רווח לפני מס 13.4
התחייבות שוטפות 13.16 רווח נקי 5.86
התחייבויות בלתי שוטפות 11.05 רווח למניה 0.54
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 2699 -0.3 0 0
17:24 2672 -1.29 27 0.72
17:04 2688 -0.7 58 1.56
16:56 2694 -0.48 81 2.18
13:49 2700 -0.26 256 6.91
13:49 2700 -0.26 79 2.13
10:42 2700 -0.26 921 24.87
10:42 2700 -0.26 79 2.13
10:22 2700 -0.26 213 5.75
10:09 2700 -0.26 812 21.92
10:09 2701 -0.22 188 5.08
09:45 2700 -0.26 86 2.32
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לב שמואל 32.74 96.62
שילוני אהוד 32.74 96.62
שנידובסקי איציק 0.73 2.16
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 2699 -0.3 76
21/06/2017 2707 -0.33 8
20/06/2017 2716 0.63 45
19/06/2017 2699 -0.18 101
18/06/2017 2704 -0.77 103
15/06/2017 2725 0.22 98
14/06/2017 2719 -0.26 106
13/06/2017 2726 -0.07 3
12/06/2017 2728 -1.27 22
11/06/2017 2763 0.36 10
08/06/2017 2753 0.69 120
07/06/2017 2734 2.59 118
06/06/2017 2665 -0.6 134
05/06/2017 2681 -0.41 221
04/06/2017 2692 -0.3 234
01/06/2017 2700 0.3 261
29/05/2017 2692 0.49 299
28/05/2017 2679 2.88 117
25/05/2017 2604 1.6 387
24/05/2017 2563 1.18 130