נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 4466
שער פתיחה 4466 0
שער ממוצע 4201.8 -5.92
מחזור יומי ממוצע (שנה) 52.91
מחזור ע.נ. 180
מספר עסקאות 9
תנועה מינימלית 70
שווי שוק 88
הון רשום למסחר 2128724
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
4155 -6.96 4201 -5.93
3301 -26.09 4250 -4.84
3300 -26.11 4400 -1.48
3020 -32.38 4466 0
2770 -37.98 4800 7.48
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 7.88 הכנסות
נכסים שוטפים 1.94 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 5.94 רווח תפעולי
הון עצמי 3.84 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 2.31 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 1.73 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 4134 -7.43 0 0
17:24 4155 -6.96 32 1.33
16:15 4127 -7.59 77 3.18
16:10 4127 -7.59 70 2.89
09:45 4466 0 1 0.04
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
תמיר יובל 28.09 24.72
תמיר טל 28.07 24.7
זהבי אורן 10.14 8.93
אילון אייל 9.91 8.72
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/11/2017 4466 -6.65 59
20/11/2017 4784 -0.4 12
19/11/2017 4803 2.8 84
16/11/2017 4672 3.8 306
15/11/2017 4501 20.77 203
14/11/2017 3727 8 28
13/11/2017 3451 4.7 42
12/11/2017 3296 6.8 33
09/11/2017 3086 5.22 36
08/11/2017 2933 4.79 39
07/11/2017 2799 -2.41 54
06/11/2017 2868 -3.6 39
05/11/2017 2975 0.03 70
02/11/2017 2974 3.99 55
01/11/2017 2860 0.42 10
31/10/2017 2848 -2.63 130
30/10/2017 2925 -1.91 13
29/10/2017 2982 -2.45 27
26/10/2017 3057 -0.94 1
25/10/2017 3086 -3.59 62
24/10/2017 3201 0 0
23/10/2017 3201 0.66 12