נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 5013
שער פתיחה 5013 0
שער ממוצע 4992.54 -0.41
מחזור יומי ממוצע (שנה) 72.14
מחזור ע.נ. 1203
מספר עסקאות 13
תנועה מינימלית 34
שווי שוק 103.66
הון רשום למסחר 2065354
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
4963 -1 5050 0.74
4900 -2.25 5090 1.54
4889 -2.47 5100 1.74
4763 -4.99 5200 3.73
4742 -5.41 5520 10.11
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 70.18 תשואה על ההון העצמי -53.85
מכפיל הון 16.89 תשואה על הנכסים -37.8
מכפיל רווח נקי -31.36 יחס שוטף 1.99
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 8.75 הכנסות 0
נכסים שוטפים 3.02 רווח גולמי -0.48
נכסים בלתי שוטפים 5.73 רווח תפעולי -7.16
הון עצמי 6.14 רווח לפני מס -7.31
התחייבות שוטפות 1.52 רווח נקי -7.21
התחייבויות בלתי שוטפות 1.09 רווח למניה -3.65
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 4951 -1.24 8 0.4
16:23 5019 0.12 0 0
13:23 4951 -1.24 51 2.53
12:26 5050 0.74 105 5.3
12:26 5027 0.28 286 14.38
12:26 5013 0 50 2.51
12:26 5010 -0.06 104 5.21
12:26 5009 -0.08 49 2.45
10:38 4985 -0.56 16 0.8
10:38 4985 -0.56 110 5.48
10:38 4983 -0.6 82 4.09
10:38 4960 -1.06 55 2.73
10:38 4960 -1.06 287 14.24
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
תמיר יובל 27.85 28.87
תמיר טל 27.83 28.85
אילון אייל 10.21 10.58
זהבי אורן 10.06 10.43
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/05/2017 5019 0.12 60
25/05/2017 5013 0 1
24/05/2017 5013 0.82 92
23/05/2017 4972 -2.89 79
22/05/2017 5120 -2.08 66
21/05/2017 5229 0.79 36
18/05/2017 5188 -4.72 44
17/05/2017 5445 -1.04 11
16/05/2017 5502 -1.98 90
15/05/2017 5613 -0.07 71
14/05/2017 5617 -0.28 26
11/05/2017 5633 1.44 144
10/05/2017 5553 -2.58 33
09/05/2017 5700 -2.01 69
08/05/2017 5817 -1.76 115
07/05/2017 5921 0 0
04/05/2017 5921 1.58 121
03/05/2017 5829 -0.46 24
30/04/2017 5856 -1.79 42