נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 4657
שער פתיחה 4657 0
שער ממוצע 4726.67 1.5
מחזור יומי ממוצע (שנה) 73.42
מחזור ע.נ. 200
מספר עסקאות 2
תנועה מינימלית 41
שווי שוק 97.63
הון רשום למסחר 2065354
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
4550 -2.3 4630 -0.58
4542 -2.47 4657 0
4500 -3.37 4703 0.99
4310 -7.45 4750 2
9 -99.81 4817 3.44
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 8.75 הכנסות 0
נכסים שוטפים 3.02 רווח גולמי -0.48
נכסים בלתי שוטפים 5.73 רווח תפעולי -7.16
הון עצמי 6.14 רווח לפני מס -7.31
התחייבות שוטפות 1.52 רווח נקי -7.31
התחייבויות בלתי שוטפות 1.09 רווח למניה -3.65
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 4727 1.5 0 0
17:04 4727 1.5 115 5.44
17:04 4726 1.48 85 4.02
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
תמיר יובל 27.85 27.19
תמיר טל 27.83 27.17
אילון אייל 10.21 9.97
זהבי אורן 10.06 9.82
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 4727 1.5 9
21/06/2017 4657 -0.77 34
20/06/2017 4693 -2.57 21
19/06/2017 4817 0 0
18/06/2017 4817 -2.09 3
15/06/2017 4920 0.06 7
14/06/2017 4917 0.47 1
13/06/2017 4894 -0.91 7
12/06/2017 4939 -0.6 1
11/06/2017 4969 0 0
08/06/2017 4969 -0.18 11
07/06/2017 4978 0 0
06/06/2017 4978 2.03 40
05/06/2017 4879 2.14 92
04/06/2017 4777 0 0
01/06/2017 4777 -2.23 77
29/05/2017 4886 -2.65 64
28/05/2017 5019 0.12 60
25/05/2017 5013 0 1