נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1101
שער פתיחה 1101 0
שער ממוצע 1101 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 43.13
מחזור ע.נ. 326
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 190
שווי שוק 102.25
הון רשום למסחר 9287104
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
1089 -1.09 1101 0
1084 -1.54 1102 0.09
1081 -1.82 1110 0.82
1079 -2 1114 1.18
1078 -2.09 1115 1.27
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 34.25 תשואה על ההון העצמי 9.53
מכפיל הון 1.12 תשואה על הנכסים 3.26
מכפיל רווח נקי 11.76 יחס שוטף 1.4
מכפיל מכירות 0.31 שיעור רווח נקי 2.62
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 266.35 הכנסות 332.1
נכסים שוטפים 227.63 רווח גולמי 55.88
נכסים בלתי שוטפים 38.72 רווח תפעולי 9.4
הון עצמי 91.21 רווח לפני מס 11.23
התחייבות שוטפות 162.4 רווח נקי 8.69
התחייבויות בלתי שוטפות 12.73 רווח למניה 0.94
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1101 0 326 3.59
17:24 1101 0 326 3.59
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
קורוטקין אריה 17.02 17.4
אלפא ערך 1 שות' 14.39 14.71
הראל ק.גמל 8.95 9.15
פורסט צמיחה שות 8.25 8.44
הומל מלכה 7.73 7.9
כהן אליהו 7.65 7.82
הומל אלישבע 5.48 5.6
אנליסט ק.נאמ 5.39 5.52
הראל משתתפות 0.31 0.31
הראל ע.שוק 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 1101 0 4
21/05/2017 1101 1.29 19
18/05/2017 1087 -0.09 6
17/05/2017 1088 -0.09 8
16/05/2017 1089 1.11 29
15/05/2017 1077 0 49
14/05/2017 1077 0 27
11/05/2017 1077 0.47 3
10/05/2017 1072 1.42 8
09/05/2017 1057 -0.38 88
08/05/2017 1061 0.95 13
07/05/2017 1051 3.96 55
04/05/2017 1011 1.44 31
03/05/2017 996.6 -3.62 93
30/04/2017 1034 0 1
27/04/2017 1034 0 1
26/04/2017 1034 0.68 10
25/04/2017 1027 0.39 44
24/04/2017 1023 1.09 3
23/04/2017 1012 -1.36 54