נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1964
שער פתיחה 1964 0
שער ממוצע 1964 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 3.25
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 100
שווי שוק 111.95
הון רשום למסחר 5700000
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
1825 -7.08 1950 -0.71
2012 2.44
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 69.3 הכנסות 7.26
נכסים שוטפים 24.11 רווח גולמי -0.55
נכסים בלתי שוטפים 45.19 רווח תפעולי -1.92
הון עצמי 55.85 רווח לפני מס -2.23
התחייבות שוטפות 7.94 רווח נקי -1.71
התחייבויות בלתי שוטפות 5.5 רווח למניה -0.3
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1964 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מגדלי עסקים 82.82 92.72
חוף גיא נהול בת 0.21 0.24
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 1964 0 0
21/06/2017 1964 0 0
20/06/2017 1964 0 0
19/06/2017 1964 0 0
18/06/2017 1964 0 0
15/06/2017 1964 0 0
14/06/2017 1964 0 0
13/06/2017 1964 0 0
12/06/2017 1964 0 0
11/06/2017 1964 0 0
08/06/2017 1964 0 0
07/06/2017 1964 0 0
06/06/2017 1964 0 0
05/06/2017 1964 0 0
04/06/2017 1964 0 0
01/06/2017 1964 0 0
29/05/2017 1964 0 0
28/05/2017 1964 0 0
25/05/2017 1964 0 0
24/05/2017 1964 0 0