נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1964
שער פתיחה 1964 0
שער ממוצע 1964 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 3.24
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 100
שווי שוק 111.95
הון רשום למסחר 5700000
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
1790 -8.86 1999 1.78
2000 1.83
2020 2.85
2065 5.14
2085 6.16
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 80.53 תשואה על ההון העצמי 13.93
מכפיל הון 1.94 תשואה על הנכסים 11.22
מכפיל רווח נקי 13.96 יחס שוטף 3.35
מכפיל מכירות 2.18 שיעור רווח נקי 15.62
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 71.48 הכנסות 51.34
נכסים שוטפים 26.73 רווח גולמי 14.66
נכסים בלתי שוטפים 44.75 רווח תפעולי 9.99
הון עצמי 57.56 רווח לפני מס 9.76
התחייבות שוטפות 7.98 רווח נקי 8.02
התחייבויות בלתי שוטפות 5.93 רווח למניה 1.41
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1964 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מגדלי עסקים 82.82 92.72
חוף גיא נהול בת 0.21 0.24
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 1964 0 0
21/05/2017 1964 0.87 6
18/05/2017 1947 0 0
17/05/2017 1947 0 0
16/05/2017 1947 0 0
15/05/2017 1947 0 0
14/05/2017 1947 0 0
11/05/2017 1947 0 0
10/05/2017 1947 0 0
09/05/2017 1947 0 0
08/05/2017 1947 0 0
07/05/2017 1947 0 0
04/05/2017 1947 0 0
03/05/2017 1947 0 0
30/04/2017 1947 0 0
27/04/2017 1947 0 0
26/04/2017 1947 0 0
25/04/2017 1947 0 0
24/04/2017 1947 0 0
23/04/2017 1947 0 0