נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 747.8
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 97.03
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 270
שווי שוק 86.18
הון רשום למסחר 11524676
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 353.83 הכנסות 420.08
נכסים שוטפים 256.96 רווח גולמי 61.29
נכסים בלתי שוטפים 96.87 רווח תפעולי 17.46
הון עצמי 81.65 רווח לפני מס 12.01
התחייבות שוטפות 195.47 רווח נקי 6.37
התחייבויות בלתי שוטפות 76.71 רווח למניה 0.55
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אהרון ארנון 10.95 9.44
שריד יהודה 10.11 8.72
דויטש אהרון 8.54 7.36
מגדל משתתפות 7.82 6.74
זלוסצר יעקב 5.37 4.63
איביאי ק.נאמ 5.33 4.59
מגדל קופ"ג 4.15 3.58
זלוסצר אור 3.25 2.8
איביאי נ.תיקים 1.67 1.44
מגדל ק.נאמ 0.08 0.07
איביאי קופ"ג 0.01 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 747.8 1.59 32
18/02/2018 736.1 1.53 7
15/02/2018 725 2.27 77
14/02/2018 708.9 0 1
13/02/2018 708.9 1.27 14
12/02/2018 700 0 4
11/02/2018 700 -0.01 2
08/02/2018 700.1 -0.77 9
07/02/2018 705.5 -0.18 37
06/02/2018 706.8 -1.17 5
05/02/2018 715.2 0.51 4
04/02/2018 711.6 -2.05 129
01/02/2018 726.5 -0.49 127
31/01/2018 730.1 0.01 14
30/01/2018 730 -1.38 69
29/01/2018 740.2 -1.27 276
28/01/2018 749.7 0.5 1
25/01/2018 746 -0.78 41
24/01/2018 751.9 -0.28 13
23/01/2018 754 0 0
22/01/2018 754 -0.41 73
21/01/2018 757.1 0.13 0