נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 7844
שער פתיחה 7844 0
שער ממוצע 7933.8 1.14
מחזור יומי ממוצע (שנה) 743.47
מחזור ע.נ. 250
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 24
שווי שוק 553.07
הון רשום למסחר 7000000
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
7904 0.76 7955 1.42
7903 0.75 7956 1.43
7901 0.73 7959 1.47
7897 0.68 7960 1.48
7873 0.37 7999 1.98
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 351.87 הכנסות 227.15
נכסים שוטפים 200.66 רווח גולמי 33.54
נכסים בלתי שוטפים 151.21 רווח תפעולי 22.33
הון עצמי 225.54 רווח לפני מס 21.97
התחייבות שוטפות 73.03 רווח נקי 20.91
התחייבויות בלתי שוטפות 53.29 רווח למניה 3.28
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
11:30 7901 0.73 59 4.66
11:30 7902 0.74 91 7.19
11:20 7956 1.43 9 0.72
11:20 7955 1.42 41 3.26
11:19 7955 1.42 50 3.98
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פימי 6 6102 23.06 127.53
פימי חמש 2102 19.49 107.78
דש איפקס ק.גמל 10.38 57.38
מנורה ק.גמל 9.16 50.67
מיטב דש ת.סל 0.84 4.65
דש איפקס ק.נאמ 0.51 2.81
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2018 7844 1.12 238
21/01/2018 7757 -2.05 807
18/01/2018 7919 -3.04 513
17/01/2018 8167 -0.97 172
16/01/2018 8247 -0.19 191
15/01/2018 8263 -0.49 826
14/01/2018 8304 0.94 477
11/01/2018 8227 2.15 379
10/01/2018 8054 -2.25 1561
09/01/2018 8239 2.46 680
08/01/2018 8041 -1.24 315
07/01/2018 8142 -0.43 581
04/01/2018 8177 -0.94 1572
03/01/2018 8255 -0.66 450
02/01/2018 8310 -0.07 447
01/01/2018 8316 1.66 642
31/12/2017 8180 -1.54 883
28/12/2017 8308 -1.35 1722
27/12/2017 8422 0.39 503
26/12/2017 8389 -0.71 474
25/12/2017 8449 -0.24 1141
24/12/2017 8469 2.04 1530