נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 6240
שער פתיחה
שער ממוצע 6200 -0.64
מחזור יומי ממוצע (שנה) 602
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 32
שווי שוק 418.5
הון רשום למסחר 6750000
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 365.84 הכנסות 71.05
נכסים שוטפים 213.13 רווח גולמי 11.08
נכסים בלתי שוטפים 152.71 רווח תפעולי 6.66
הון עצמי 217.08 רווח לפני מס 6.34
התחייבות שוטפות 86.27 רווח נקי 6.81
התחייבויות בלתי שוטפות 62.5 רווח למניה 1.05
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פימי חמש 2102 20.21 84.57
פימי 6 6102 20.21 84.57
דש איפקס ק.גמל 10.41 43.56
מנורה ק.גמל 9.5 39.76
מיטב דש ת.סל 1.17 4.9
דש איפקס ק.נאמ 0.54 2.26
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
25/07/2017 6240 0.22 534
24/07/2017 6226 -1.94 1478
23/07/2017 6349 -1.78 248
20/07/2017 6464 0.22 580
19/07/2017 6450 -0.88 380
18/07/2017 6507 -0.61 460
17/07/2017 6547 -1 158
16/07/2017 6613 0.35 406
13/07/2017 6590 1.4 563
12/07/2017 6499 -0.34 1515
11/07/2017 6521 -1.15 873
10/07/2017 6597 1.57 937
09/07/2017 6495 1.17 806
06/07/2017 6420 -0.68 1120
05/07/2017 6464 -1.28 978
04/07/2017 6548 4.48 1484
03/07/2017 6267 0.93 619
02/07/2017 6209 -0.43 812
29/06/2017 6236 -0.03 1707
28/06/2017 6238 -1.72 1082
27/06/2017 6347 -0.86 557