נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 3.6
שער פתיחה 3.6 0
שער ממוצע 3.6 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.39
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 56000
שווי שוק 2.53
הון רשום למסחר 70370797
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן -453.01 תשואה על ההון העצמי 134.69
מכפיל הון -0.16 תשואה על הנכסים -610.16
מכפיל רווח נקי -0.12 יחס שוטף 0.18
מכפיל מכירות 20.94 שיעור רווח נקי -18072.73
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3.58 הכנסות 0
נכסים שוטפים 3.58 רווח גולמי -0.3
נכסים בלתי שוטפים 0 רווח תפעולי -2.11
הון עצמי -16.24 רווח לפני מס -2.32
התחייבות שוטפות 19.82 רווח נקי -2.32
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.03
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 3.6 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אינוירומנטל ז 49.74 1.26
ארזי אבנר 20.02 0.51
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 3.6 0 0
21/05/2017 3.6 0 0
18/05/2017 3.6 0 0
17/05/2017 3.6 0 0
16/05/2017 3.6 0 0
15/05/2017 3.6 0 0
14/05/2017 3.6 0 0
11/05/2017 3.6 0 0
10/05/2017 3.6 0 0
09/05/2017 3.6 0 0
08/05/2017 3.6 0 0
07/05/2017 3.6 0 0
04/05/2017 3.6 0 0
03/05/2017 3.6 0 0
30/04/2017 3.6 0 0
27/04/2017 3.6 0 0
26/04/2017 3.6 0 0
25/04/2017 3.6 0 0
24/04/2017 3.6 0 0