נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 3.6
שער פתיחה 3.6 0
שער ממוצע 3.6 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.24
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 56000
שווי שוק 2.53
הון רשום למסחר 70370797
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3.58 הכנסות 0
נכסים שוטפים 3.58 רווח גולמי -0.3
נכסים בלתי שוטפים 0 רווח תפעולי -2.11
הון עצמי -16.24 רווח לפני מס -2.32
התחייבות שוטפות 19.82 רווח נקי -2.32
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.03
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 3.6 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אינוירומנטל ז 49.74 1.26
ארזי אבנר 20.02 0.51
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 3.6 0 0
21/06/2017 3.6 0 0
20/06/2017 3.6 0 0
19/06/2017 3.6 0 0
18/06/2017 3.6 0 0
15/06/2017 3.6 0 0
14/06/2017 3.6 0 0
13/06/2017 3.6 0 0
12/06/2017 3.6 0 0
11/06/2017 3.6 0 0
08/06/2017 3.6 0 0
07/06/2017 3.6 0 0
06/06/2017 3.6 0 0
05/06/2017 3.6 0 0
04/06/2017 3.6 0 0
01/06/2017 3.6 0 0
29/05/2017 3.6 0 0
28/05/2017 3.6 0 0
25/05/2017 3.6 0 0
24/05/2017 3.6 0 0